เข้าสู่ระบบ

ข่าวสาร

บทความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
“วันแม่แห่งชาติ” สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมอบส่วนลดค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ 50%

“วันแม่แห่งชาติ” สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมอบส่วนลดค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ 50%

🔖พิเศษ ” วันแม่แห่งชาติ ” สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมอบส่วนลดค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ 50% โดยสามารถซื้อบัตรได้ 2 ช่องทาง คือ
1.สามารถซื้อบัตรได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรสวนสัตว์ (จำกัดคนต่อวัน)
2.สามารถซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผ่านเว็บไซต์ https://www.eventpop.me/e/9193/khaokheowopenzoo

อัตราค่าบริการ
– ราคา : ผู้ใหญ่ 75 บาท เด็ก 15 บาท
ข้าราชการ,นักเรียน,นักศึกษา(แสดงบัตร) 35 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้มีบัตรอนุญาตพิเศษ ฟรี
จักรยานยนต์ 40 บาท รถยนต์ 80 บาท รถบัส 100 บาท
– โทรศัพท์ : +66 38 318 444
รอบการแสดงดูได้ที่: http://www.kkopenzoo.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น