เข้าสู่ระบบ

Privacy Policy

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์  Pettopetcare.com

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ Petto ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน Pettopetcare.com (“เว็บไซต์”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท Petto มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา

 

1. ศัพท์สำคัญ

บริการ คือ บริการต่างๆที่จ้างผ่าน Petto

พาร์ทเนอร์ คือ ผู้ใช้งานที่ประกาศและส่งมอบการบริการบน Petto ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Petto

เจ้าของสัตว์เลี้ยง คือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงบน Petto ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Petto

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ของ Petto และใช้บริการของ Petto ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วย

หน้ารายละเอียดการให้บริการ คือ หน้าที่พาร์ทเนอร์สามารถอธิบายถึงรายละเอียดการให้บริการที่ตนเองจะส่งมอบ ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างจากพาร์ทเนอร์ดังกล่าวได้

ออเดอร์ คือ สัญญาระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์หลังจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัดสินใจชำระเงินจ้างพาร์ทเนอร์จากหน้ารายละเอียดการให้บริการ

หน้างาน คือ หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์สำหรับงานที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจ้างพาร์ทเนอร์ไป

รายได้ คือ จำนวนเงินที่พาร์ทเนอร์ได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อย

 

2. ข้อตกลงทั่วไป
– ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถซื้อขายผ่าน Petto ได้
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกกับ Petto
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องชำระเงินแก่ Petto ก่อนเพื่อที่จะสร้างออเดอร์ขึ้นมา
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถชำระเงินเพื่อสร้างออเดอร์ได้โดยการกดปุ่ม เลือกชำระเงิน ในหน้ารายละเอียดการให้บริการของพาร์ทเนอร์
– สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ หมวดการซื้อ
– พาร์ทเนอร์ต้องส่งมอบบริการให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย พาร์ทเนอร์ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกออเดอร์โดยพาร์ทเนอร์ จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของพาร์ทเนอร์ด้วย
– ผู้ใช้ไม่สามารถชำระเงิน หรือรับเงินออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการสั่งซื้อผ่าน Petto เท่านั้น
– Petto มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานต่างๆที่ส่งมอบบน Petto ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ Petto
– เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย

 

3. พาร์ทเนอร์

3.1 ข้อตกลงทั่วไป
– ทุกออเดอร์ที่คุณส่งมอบโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 80% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
– Petto จะส่งมอบรายได้ให้คุณเมื่อออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น คุณสามารถดูนิยามของคำว่าออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นได้ที่หมวด ออเดอร์
– หากออเดอร์ถูกยกเลิก จำนวนเงินสำหรับออเดอร์นี้จะถูกส่งมอบกลับคืนสู่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์ตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้บน Petto
– รายได้ของพาร์ทเนอร์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้
– รีวิวของพาร์ทเนอร์จะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ประเมินกับพาร์ทเนอร์หลังจากพาร์ทเนอร์ได้ส่งมอบงานตามออเดอร์ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของพาร์ทเนอร์ในอนาคต

3.2 บริการ
– พาร์ทเนอร์สามารถประกาศการให้บริการของตนเองบน Petto ได้โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
– บริการต่างๆที่แสดงอยู่บน Petto ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
– บริการที่พาร์ทเนอร์ประกาศสามารถถูกลบโดย Petto ได้ หากบริการดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่นงานบริการที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นงานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก หรือที่ Petto เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆงานบริการที่เป็นสแปม หรือที่ Petto เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่หลอกลวงเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สามขายงานที่ไม่ใช่ของตนเองงานอื่นๆ ที่ Petto เห็นว่าไม่เหมาะสม
– บัญชีของพาร์ทเนอร์อาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากงานบริการของพาร์ทเนอร์ถูกลบทิ้งด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น
– งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
– งานหรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ Petto ได้
– URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดการให้บริการที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Petto อาจะถือว่าเป็นการใช้งานระบบ Petto อย่างไม่เหมาะสม และต้องผ่านการอนุมัติจาก Petto ก่อนเท่านั้น
– งานทุกงานจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ โดย Petto จะมีช่องทางให้พาร์ทเนอร์สามารถอัพโหลดรูปประกอบงานได้
– งานสามารถมีวิดีโอที่ผ่านการอนุมัติแล้วสำหรับการเป็นวีดีโอประกอบได้
– พาร์ทเนอร์ไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดการให้บริการที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ Petto ได้

3.3 การถอนรายได้
– ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนรายได้ได้
– ผู้ใช้สามารถถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของท่านทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
– ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้
– ผู้ใช้สามารถถอนรายได้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนหากจำนวนถอนมากกว่า 500 บาท หากต่ำกว่าจะถูกหักค่าธรรมเนียมการถอน 30 บาท จากยอดที่ถอน

 

4. เจ้าของสัตว์เลี้ยง

4.1 ข้อตกลงทั่วไป
– คุณไม่สามารถชำระเงินให้พาร์ทเนอร์ผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ Petto ได้กำหนดให้บน Pettopetcare.com
– Petto ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานที่พาร์ทเนอร์ส่งมอบให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสำหรับการทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆของ Petto

4.2 การซื้อ
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงชำระเงินให้แก่ Petto สำหรับสร้างออเดอร์ของงาน โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดการให้บริการที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการ
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงิน
– ทุกออเดอร์จะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวน 20% ของมูลค่าของงาน
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถชำระเงินสำหรับการบริการบน Petto ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Petto กำหนดให้เท่านั้น กรุณาแจ้งมาที่เรา หากมีพาร์ทเนอร์ขอให้คุณชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Petto กำหนดให้
– Petto จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ Petto อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ Petto ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน Petto ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงิน

 

5. ออเดอร์

5.1 ข้อตกลงทั่วไป
– หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างออเดอร์ให้คุณโดยจะมีหมายเลขออเดอร์กำกับ
– พาร์ทเนอร์ต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่ม ส่งงานขั้นสุดท้าย (อยู่บนหน้างาน) ให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวตามรายละเอียดการให้บริการที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดการให้บริการ
– ออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่พาร์ทเนอร์ส่งมอบการให้บริการ และไม่มีการร้องเรียนหรือการแจ้งปัญหาจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง ครบ 72 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที
– Petto สนับสนุนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Petto ได้
– ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Active) เกิน 120 วัน จะถือว่าเป็นโมฆะ Pettopetcare.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดจำนวนเงินทั้งหมดเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5.2 สถานะออเดอร์: พาร์ทเนอร์เริ่มทำงาน
– เมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงทำการชำระเงินสร้างออเดอร์ พาร์ทเนอร์จะได้รับการแจ้งจากระบบ Petto ผ่านอีเมล และหน้าเว็บไซต์ Petto เมื่อพาร์ทเนอร์ทำการเข้าสู่ระบบเข้ามา
– หากพาร์ทเนอร์ไม่สามารถให้บริการได้ในวันและเวลาที่ระบุในออเดอร์ ให้ทำการแจ้งมายัง Petto เพื่อหาพาร์ทเนอร์ทดแทน หากไม่มีการแจ้งจากพาร์ทเนอร์ให้ทางเว็บไซต์ทราบพาร์ทเนอร์มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องงานจากฝ่ายเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน และรีวิวของพาร์ทเนอร์
– พาร์ทเนอร์ต้องส่งมอบบริการที่สมบูรณ์ตามที่ตนเองกำหนดเอาไว้ในรายละเอียดการให้บริการ
– ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Petto ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้

 

6. รีวิว และคะแนนการประเมิน
– การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่งานที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้รับเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ Petto รีรวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงแสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานที่ได้รับ และการให้บริการของพาร์ทเนอร์ Petto อยากสนับสนุนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือบริการเพื่อให้พาร์ทเนอร์ได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงตามที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการได้
– การให้รีวิวเป็นสิทธิของเจ้าของสัตว์เลี้ยง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Petto
– เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้ชำระและสร้างออเดอร์ผ่านระบบ Petto เท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์ รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ Petto
– รีวิวจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดการให้บริการ เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้
– พาร์ทเนอร์ไม่สามารถปฏิเสธที่จะส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้
– เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถให้รีวิวกับพาร์ทเนอร์ได้ทุกเมื่อ

 

7. คำขอยกเลิกงาน และการยกเลิกออเดอร์
– Petto สนับสนุนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Petto ได้ตลอดเวลา โดย Petto จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์
– การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก Petto ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Petto การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: Petto จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณได้อีกต่อไป หากคุณแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก Petto)
– ทีมงานของ Petto จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งมอบงานอย่างผิดจุดประสงค์
– ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่พาร์ทเนอร์ได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่พาร์ทเนอร์ได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดการให้บริการ หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่พอใจในคุณภาพของงาน เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้
– Petto ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หาก Petto สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว

 

8. การคืนเงิน
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Petto โดยหักค่าธรรมเนียมโอนเงินหรือบัตรเครดิต(ถ้ามี)
– ยกเลิกก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน คืนเงิน 50%
– ยกเลิกก่อนเข้ารับบริการ 3 วัน คืนเงิน 70%
– ยกเลิกก่อนเข้ารับบริการ 7 วัน คืนเงิน 100%
*หลังจากหักค่าธรรมเนียมโอนเงินหรือบัตรเครดิต(ถ้ามี)

 

9. แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้
Petto เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และจองการบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บน Petto นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดของการซื้อขายงานหรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับ Petto ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของ Petto ที่จะมีในอนาคต

Petto พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชน ที่มีความเป็นกันเองและความเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกัน Petto สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามบรรยากาศที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

 

10. ทั่วไป
– เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ
– ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ Petto
– ผู้ใช้ไม่สามารขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อื่นเช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ Petto
– การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของพาร์ทเนอร์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้
– Petto ไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆของพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการตัดสินใจว่าจ้างพาร์ทเนอร์ที่ตนสนใจ
– Petto จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
– ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ Petto เท่านั้น
– โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี Petto ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้

 

11. การแจ้งการละเมิดการใช้งาน
– เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ Petto จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
– การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ Petto แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

 

12. การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก – Petto ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ ขาย งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน Petto ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ Petto จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – Petto ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ Petto ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน – ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการงานบน Petto ควรจะเกิดขึ้นบนหน้างานเท่านั้น ในที่นี้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์ยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน Petto เท่านั้น ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา – Petto จะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา Petto ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ Petto ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Petto จะถูกระงับการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ Petto ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

 

13. การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Petto ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น – Petto จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี Petto ได้

 

14. ข้อตกลงทั่วไป
– Petto ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก Petto พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ Petto
การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Petto อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ
– บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบ Petto ได้
– ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน Petto เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
– ในกรณีที่ Petto ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี Petto ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Petto ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
– Petto ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Petto จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที

 

15. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว Petto หรือเว็บไซต์ Pettopetcare.com เอง

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ Petto ไม่ว่าจากพาร์ทเนอร์หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย Petto ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ Petto สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน Petto ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน Petto จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

Petto จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหางาน หรือบริการที่พาร์ทเนอร์ได้มอบให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง และ Petto ไม่ได้รับประกันถึงระยะเวลาการส่งมอบงาน

Petto ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับพาร์ทเนอร์ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของพาร์ทเนอร์ Petto สนับสนุนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของพาร์ทเนอร์

การให้บริการ หรือส่งมอบงานต่างๆที่พาร์ทเนอร์ได้ทำการประกาศเอาไว้ในหน้ารายละเอียดการให้บริการ พาร์ทเนอร์ยืนยันว่าตนเองมีสิทธิเพียงพอในการใช้เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆก็ตามในการให้บริการและส่งมอบงานผ่านระบบ Petto ทุกอย่างที่พาร์ทเนอร์ประกาศผ่านระบบ Petto ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ Pettopetcare.com รวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานของบุคคลอื่นๆที่ผูกมัดกับเนื้อหาที่พาร์ทเนอร์ใช้ในการให้บริการ ส่งมอบงาน หรือโฆษณา การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้บนระบบ Petto

 

16. เจ้าของผลงาน
การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ: หากพาร์ทเนอร์ไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบ งานหรือบริการทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์ได้ส่งมอบให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้นจะถือว่าเป็นของเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าว แล้วหากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงาน พาร์ทเนอร์ยังถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่พาร์ทเนอร์ได้ระบุให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม

นอกจากนี้ ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างพาร์ทเนอร์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ ผู้ใช้ (เจ้าของสัตว์เลี้ยงและพาร์ทเนอร์) ยอมรับว่า Petto มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆในเนื้อหาที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบ Petto เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลใดๆก็ตามรวมถึงผลงานที่ส่งมอบ ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่นๆของ Petto โดย Petto ไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้แต่อย่างใด

 

17. การสงวนสิทธิ์การประกัน
การใช้งานของท่านในเว็บไซต์ Petto ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Petto และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Petto นั้นเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์ Petto ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Petto และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Petto นั้นเป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม Petto หรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Petto ไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

18. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ
Petto ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ Petto ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด