เข้าสู่ระบบ

คลังเก็บ: สินค้า

Showing all 5 results

 • Featured

  Alaskan (XL)

  ฿3,999 แพ็กเกจรายปี สำหรับลงประกาศ 1 รายการ
  • This plan includes 1 listing
  • Listings are visible for 365 days
  • ☑ จำนวน 1 ประกาศ
  • ☑ ระยะเวลา 365 วัน
  • ☑ เพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านลงบนเว็บไซต์
  • ☑ แสดงเวลาปิด-ปิด
  • ☑ แผนที่แสดงตำแหน่งร้าน
  • ☑ ระบบส่งข้อความ
  • ☑ ระบบ Booking
  • ☑ อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าทำรายการ
  • ☑ ลงรูปภาพ
  • ☑ ลง VDO
  Add to cart
 • Golden (L)

  ฿2,999 แพ็กเกจ 6 เดือน สำหรับลงประกาศ 1 รายการ
  • This plan includes 1 listing
  • Listings are visible for 180 days
  • ☑ จำนวน 1 ประกาศ
  • ☑ ระยะเวลา 180 วัน
  • ☑ เพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านลงบนเว็บไซต์
  • ☑ แสดงเวลาปิด-ปิด
  • ☑ แผนที่แสดงตำแหน่งร้าน
  • ☑ ระบบส่งข้อความ
  • ☑ ระบบ Booking
  • ☑ อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าทำรายการ
  • ☑ ลงรูปภาพ
  • ☑ ลง VDO
  Add to cart
 • Featured

  Beagle (M)

  ฿599 แพ็กเกจรายเดือน สำหรับลงประกาศ 1 รายการ
  • This plan includes 1 listing
  • Listings are visible for 30 days
  • ☑ จำนวน 1 ประกาศ
  • ☑ ระยะเวลา 30 วัน
  • ☑ เพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านลงบนเว็บไซต์
  • ☑ แสดงเวลาปิด-ปิด
  • ☑ แผนที่แสดงตำแหน่งร้าน
  • ☑ ระบบส่งข้อความ
  • ☑ ระบบ Booking
  • ☑ อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าทำรายการ
  • ☑ ลงรูปภาพ
  • ☑ ลง VDO
  Add to cart
 • Chihuahua (S)

  ฿100 แพ็กเกจรายเดือน สำหรับลงประกาศ 1 รายการ
  • This plan includes 1 listing
  • Listings are visible for 30 days
   
  • ☑ เพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านลงบนเว็บไซต์
  • ☑ แสดงเวลาปิด-ปิด
  • ☑ แผนที่แสดงตำแหน่งร้าน
  • ระบบส่งข้อความ
  • ระบบ Booking
  • อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าทำรายการ
  • ☑ ลงรูปภาพ
  • ☑ ลง VDO
    Add to cart
 • Free (F)

  ฿0 แพ็กเกจทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
  • This plan includes 1 listing
  • Listings are visible for 30 days

  • ☑ จำนวน 1 ประกาศ
  • ☑ ระยะเวลา 30 วัน
  • ☑ เพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่านลงบนเว็บไซต์
  • ☑ แสดงเวลาปิด-ปิด
  • ☑ แผนที่แสดงตำแหน่งร้าน
  • ☑ ระบบส่งข้อความ
  • ☑ ระบบ Booking
  • ☑ อีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าทำรายการ
  • ☑ ลงรูปภาพ
  • ☑ ลง VDO
  Add to cart